Regulamin

Korzystanie z usługi:

  • Wraiter to oprogramowanie pozwalające użytkownikom generować treści artykułów blogowych, poprzez dodanie klucza API OpenAI. Narzędzie udostępniane jest za darmo, użytkownicy korzystają z usługi używając własnych kluczy API. Adresy e-mail wykorzystywane będą jedynie w celu komunikacji w sprawie użytkowania programu.
  • Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z korzystania z usługi. Użytkownik korzysta z usługi na własną odpowiedzialność. Wygenerowaną treść zawsze należy sprawdzić przed jej opublikowaniem na stronie pod względem merytorycznym.
  • Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych regulaminie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
  • Korzystanie z Wraiter, jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków powyższego regulaminu.